Amope okin irunlewa

SURAJU GBOGBO IPOKIA LOCAL GOVERNMENT


OLUWO SURAJU OLORI OLUWO OGUN STATE.   OLORI OLORO NI GBOGBO IPOKIA. L G
https://audiomack.com/xclusivemusico/song/amope-okin-ipokia-lg